Een goede toegankelijke pdf bespaart je veel ergernis. Ik regel het voor je.

Product: Een goede toegankelijke pdf bespaart je veel ergernis. Ik regel het voor je.

Ik ga graag voor je aan de slag!

Een document of formulier moet gemakkelijk kunnen worden gelezen voordat het wordt omgezet naar een pdf-bestand. Dit is voor veel organisaties en bedrijven een moeilijke taak. Een pdf-bestand is erg waardevol. Adobe heeft dit bedacht en een standaard gemaakt voor het bewaren van documenten, namelijk PDF/A. Later is er een andere standaard gekomen, PDF/UA, die ervoor zorgt dat een pdf document toegankelijk is. Het is wettelijk verplicht om documenten te bewaren en ervoor te zorgen dat ze toegankelijk zijn. Maar ik begrijp dat je geen tijd hebt om dit zelf te doen. Je moet er veel tijd aan besteden, cursussen volgen en medewerkers trainen. Dit kost te veel tijd voor jou als ondernemer.

Moet je het dan maar niet doen? Nee, geef het uit handen. Ik heb al jaren ervaring met pdf-documenten sinds Adobe ermee begon. Ik maak documenten al jaren toegankelijk ‘vanaf het begin’.

Hoe ga ik te werk?

Ik onderzoek 5 pdf documenten.

 1. Je krijgt een verslag van mijn bevindingen.
 2. Dit verslag bestaat uit twee delen: wat kun je zelf doen en wat doe ik beter.
 3. We bespreken het onderzoek.
 4. Als je akkoord gaat, ga ik aan de slag om de documenten toegankelijker te maken zodat iedereen het kan gebruiken.
 5. Ik ontvang graag het brondocument (Word, Excel, PowerPoint, InDesign) om vandaar uit het document te kunnen bewerken.
 6. Je ontvangt de pdf documenten retour met het fel begeerde groene vinkje.

Bereken het zelf, dan doe ik de rest

Om je te helpen, heb ik ook een handig hulpmiddel gemaakt waarmee je kunt berekenen wat het onderzoek kost. Daarnaast geef ik lessen en trainingen om te leren hoe je toegankelijke documenten maakt.

<

div class="calculator-settings ccb-front ccb-wrapper-2899">
{{ thankYouPage.title }}
{{ thankYouPage.description }}

{{ thankYouPage.order_title }}
{{ getOrder.orderId }}

      </component>
    </calc-thank-you-page>

    <div v-show="hideCalculator" ref="calc" class="calc-container" data-calc-id="2899" :class="[boxStyle, {demoSite: showDemoBoxStyle}]">
      <loader-wrapper v-if="loader" idx="3" width="60px" height="60px" scale="0.9" :front="true"></loader-wrapper>
      <div class="ccb-demo-box-styles" :class="{active: showDemoBoxStyle}">
        <div class="ccb-box-styles">
                        <div class="ccb-box-style-inner" :class="{'ccb-style-active': boxStyle === 'two_column'}" @click="changeBoxStyle('two_column')">
              <i class="ccb-icon-Union-27"></i>
              <span>Two columns</span>
            </div>
                        <div class="ccb-box-style-inner" :class="{'ccb-style-active': boxStyle === 'vertical'}" @click="changeBoxStyle('vertical')">
              <i class="ccb-icon-Union-26"></i>
              <span>Vertical</span>
            </div>
                        <div class="ccb-box-style-inner" :class="{'ccb-style-active': boxStyle === 'horizontal'}" @click="changeBoxStyle('horizontal')">
              <i class="ccb-icon-Union-25"></i>
              <span>Horizontal</span>
            </div>
                    </div>
      </div>

      <div class="calc-fields calc-list calc-list__indexed" :class="{loaded: !loader, 'payment' : getHideCalc}">
        <div class="calc-list-inner">
          <div class="calc-item-title">
            <div class="ccb-calc-heading">
              Prijsberekening pdf documenten WCAG proof makenV1.0             </div>
          </div>
          <div v-if="calc_data" class="calc-fields-container">


            <template v-for="field in calc_data.fields">
              <template v-if="field && field.alias && field.type !== 'Total' && !field.alias.includes('group')">
                <component
                    format=""
                    text-days="days"
                    v-if="fields[field.alias] && !field.group_id"
                    :is="field._tag"
                    :id="calc_data.id"
                    :field="field"
                    :converter="currencyFormat"
                    :disabled="fields[field.alias].disabled"
                    v-model="fields[field.alias].value"
                    v-on:change="change"
                    v-on:[field._event]="change"
                    v-on:condition-apply="renderCondition"
                    @delete-repeater="deleteRepeater"
                    @add-repeater="deleteRepeater"
                    :key="!field.hasNextTick ? field.alias : field.alias + '_' + fields[field.alias].nextTickCount"
                >
                </component>
              </template>
              <template v-if="field.alias && field.alias.includes('group')">
                <component
                  format=""
                  text-days="days"
                  v-if="fields[field.alias] && !field.group_id"
                  :is="field._tag"
                  :id="calc_data.id"
                  :field="field"
                  :converter="currencyFormat"
                  :disabled="fields[field.alias].disabled"
                  v-model="fields[field.alias].value"
                  v-on:change="change"
                  v-on:[field._event]="change"
                  v-on:condition-apply="renderCondition"
                  @delete-repeater="deleteRepeater"
                  @add-repeater="deleteRepeater"
                  :key="!field.hasNextTick ? field.alias : field.alias + '_' + fields[field.alias].nextTickCount"
                >
                  <slot>
                    <template v-for="element in calc_data.fields">
                      <component
                        format=""
                        text-days="days"
                        v-if="fields[element.alias] && element.group_id === field.alias"
                        :is="element._tag"
                        :id="calc_data.id"
                        :field="element"
                        :converter="currencyFormat"
                        :disabled="fields[element.alias].disabled"
                        v-model="fields[element.alias].value"
                        v-on:change="change"
                        v-on:[element._event]="change"
                        v-on:condition-apply="renderCondition"
                        @delete-repeater="deleteRepeater"
                        @add-repeater="deleteRepeater"
                        :key="!element.hasNextTick ? element.alias : element.alias + '_' + fields[element.alias].nextTickCount"
                      >
                      </component>
                    </template>
                  </slot>
                </component>
              </template>
              <template v-else-if="field && !field.alias && field.type !== 'Total'">
                <component
                    :id="calc_data.id"
                    style="boxStyle"
                    :is="field._tag"
                    :field="field"
                >
                </component>
              </template>
            </template>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="calc-subtotal calc-list" :id="getTotalStickyId" :class="{loaded: !loader}">
        <div class="calc-subtotal-wrapper">
          <div class="calc-list-inner">
            <div class="calc-item-title calc-accordion">
              <div class="ccb-calc-heading">
                Berekening               </div>
                                <span class="calc-accordion-btn" ref="calcAccordionToggle" @click="toggleAccordion">
                <i class="ccb-icon-Path-3485" :style="{top: '1px', transform: currentAccordionHeight === '0px' ? 'rotate(0)' : 'rotate(180deg)'}"></i>
              </span>
                            </div>

            <div class="calc-subtotal-list" :class="{ 'show-unit': showUnitInSummary }">
              <div class="calc-subtotal-list-accordion" ref="calcAccordion" :style="{maxHeight: currentAccordionHeight}">
                <div class="calc-subtotal-list-header" v-if="showUnitInSummary">
                  <span class="calc-subtotal-list-header__name">Name</span>
                  <span class="calc-subtotal-list-header__value">Total</span>
                </div>

                <template v-for="(field) in getTotalSummaryFields" v-if="(!field.inRepeater || field.alias.includes('repeater')) && field.alias.indexOf('total') === -1 && settings && settings.general.descriptions">
                  <template v-if="field.alias.includes('repeater')">
                    <div class="calc-repeater-subtotal" v-for="(f, idx) in Object.values(field?.resultGrouped)">
                      <template v-if="getRepeaterFields(f)?.length">
                        <div class="calc-repeater-subtotal-header" :data-index="idx" @click="toggleRepeater(idx)">
                          <i class="ccb-icon-Path-3514"></i>
                          <span>{{field.label}}</span>
                        </div>
                        <div class="calc-repeater-subtotal-fields" :data-index="idx">
                          <template v-for="(innerField) in getRepeaterFields(f)">
                            <calc-total-summary :field="innerField" :style="{'padding-top': '6px'}"></calc-total-summary>
                            <calc-total-summary :field="innerField" :unit="true" v-if="innerField.option_unit" :style="{'padding-top': '5px'}"></calc-total-summary>
                            <calc-total-summary :field="innerField" :style="{'padding-top': '5px'}" :multi="true" v-if="['checkbox', 'toggle', 'checkbox_with_img'].includes(innerField.alias.replace(/\_field_id.*/,'')) && innerField.options?.length"></calc-total-summary>
                          </template>
                        </div>
                      </template>
                    </div>
                  </template>
                  <template v-else>
                    <calc-total-summary :field="field"></calc-total-summary>
                    <template v-if="field.option_unit">
                      <template v-if="field.hasOwnProperty('allowPrice')">
                        <calc-total-summary :field="field" :unit="true" v-if="field.allowPrice"></calc-total-summary>
                      </template>
                      <template v-else>
                        <calc-total-summary :field="field" :unit="true"></calc-total-summary>
                      </template>
                    </template>
                    <calc-total-summary :field="field" :multi="true" v-if="['checkbox', 'toggle', 'checkbox_with_img'].includes(field.alias.replace(/\_field_id.*/,'')) && field.options?.length"></calc-total-summary>
                  </template>
                </template>
              </div>
            </div>

            <div class="calc-subtotal-list totals" style="margin-top: 20px; padding-top: 10px;" ref="calcTotals" :class="{'unit-enable': showUnitInSummary}">
              <template v-for="item in getRepeaterTotals">
                <cost-total :value="item.total" :discount="item.discount" :field="item.data" :id="calc_data.id" @condition-apply="renderCondition"></cost-total>
              </template>
              <template v-for="item in formulaConst">
                <div v-if="formulaConst.length === 1 && typeof formulaConst[0].alias === 'undefined'" style="display: flex" class="sub-list-item total">
                  <span class="sub-item-title">Total</span>
                  <span class="sub-item-value" style="white-space: nowrap">{{ item.data.converted }}</span>
                </div>
                {{ item.discount }}
                <cost-total v-else :value="item.total" :discount="item.discount" :field="item.data" :id="calc_data.id" @condition-apply="renderCondition"></cost-total>
              </template>
            </div>

            <div class="calc-subtotal-list" v-if="getWooProductName">
              <div class="calc-woo-product">
                <div class="calc-woo-product__info">
                  "{{getWooProductName}}" has been added to your cart                 </div>
                                    <button class="calc-woo-product__btn">
                    <a href="https://www.zaakopmaat.nl/alles-onder-een-dak/winkelmand/"><span>View cart</span></a>
                  </button>
                                </div>
            </div>

            <div class="calc-promocode-wrapper" v-if="hasPromocode">
              <div class="promocode-header"></div>
              <div class="promocode-body">
                <div class="calc-have-promocode">
                  <span>Have a promocode?</span>
                </div>
                <div class="calc-item ccb-field ccb-field-quantity">
                  <div class="calc-item__title" style="display: flex; align-items: center; column-gap: 10px">
                    <span>Promocode</span>
                    <span class="ccb-promocode-hint" v-if="showPromocode" @click.stop="showPromocode = !showPromocode">Hide</span>
                    <span class="ccb-promocode-hint" v-if="!showPromocode" @click.stop="showPromocode = !showPromocode">Show</span>
                  </div>
                  <template v-if="showPromocode">
                    <div class="calc-promocode-container">
                      <div class="calc-input-wrapper ccb-field" :class="{required: discountError !== ''}">
                        <span v-if="discountError === 'invalid'" :class="{active: discountError !== ''}" class="ccb-error-tip front default" v-text="'Invalid promocode'"></span>
                        <span v-if="discountError === 'not_exist'" :class="{active: discountError !== ''}" class="ccb-error-tip front default" v-text="'Promocode not exists'"></span>
                        <span v-if="discountError === 'used'" :class="{active: discountError !== ''}" class="ccb-error-tip front default" v-text="'Promo code is already applied'"></span>
                        <input type="text" v-model="promocode" @input="discountError = ''" class="calc-input ccb-field ccb-appearance-field">
                      </div>
                      <button class="calc-btn-action ispro-wrapper success" @click.stop="applyPromocode">
                        <span>Apply</span>
                      </button>
                    </div>

                    <div class="calc-applied" v-if="usedPromocodes?.length">
                      <span class="calc-applied-title">Applied promocodes:</span>
                      <div class="ccb-promocodes-list">
                        <span v-for="promocode in usedPromocodes" class="ccb-promocode">
                          {{ promocode }}
                          <i @click.stop="removePromocode(promocode)" class="remove ccb-icon-close"></i>
                        </span>
                      </div>
                    </div>
                  </template>
                </div>
              </div>
            </div>

            <div class="calc-subtotal-list calc-buttons">
                                <cost-pro-features inline-template :settings="content.settings">
                  <div class="sub-list-item next-btn">
<div class="ccb-next-content">
  <div class="payment-methods">
          <invoice-btn inline-template v-if="type === 'invoiceBtn'">
            </invoice-btn>
    <calc-payments inline-template v-if="type === 'payment'">
            </calc-payments>
    <calc-woo-checkout inline-template v-if="type === 'woo_checkout'">
      <div class="calc-buttons " style="min-height: 50px; margin-top: 20px; position: relative" v-if="getWooCheckoutSettings.enable">
<loader-wrapper v-if="loader" :form="true" :idx="getPreloaderIdx" width="60px" height="60px" scale="0.8" :front="true"></loader-wrapper>
<button class="calc-btn-action success ispro-wrapper" @click="applyWoo(2863)" v-else >
  Add To Cart   <span class="is-pro" v-if="!loader">pro</span>
</button>
  </div>
    </calc-woo-checkout>

    <template v-if="settings.woo_products?.enable">
        <input type="hidden" id="woo_price" data-value="">
    </template>

    <calc-form inline-template v-if="type === 'form'" :settings="settings">
      <div>
                    <template>
            <div class="calc-form-wrapper ">
<div v-show="!open && formData.accessEmail && !close" class="calc-buttons ">
  <button @click.prevent="toggleOpen" class="calc-btn-action ispro-wrapper success">
    <span v-if="formData.openModalBtnText">{{ formData.openModalBtnText | to-short }}</span>
    <span v-else="formData.openModalBtnText">Make order</span>
    <span class="is-pro">
      <span class="pro-tooltip">
        pro
        <span style="visibility: hidden;" class="pro-tooltiptext">Feature Available <br> in Pro Version</span>
      </span>
    </span>
  </button>
    </div>

<div :class="['ccb-cf-wrap', {'disabled': loader}]" v-show="open && formData.accessEmail" style="position: relative">
  <div class="pro-border"></div>
  <span class="is-pro">
    <span class="pro-tooltip">
      pro
      <span style="visibility: hidden;" class="pro-tooltiptext">Feature Available <br> in Pro Version</span>
    </span>
  </span>

  <div class="ccb-contact-form7" v-if="formData.contactFormId && !getHideCalc">


    </div>
  
    <div class="calc-form-wrapper" v-else-if="!showPayments">
      <div class="calc-default-form">
        <template v-if="!getHideCalc">
          <div class="calc-item ccb-field ccb-field-quantity" :class="{required: getRequiredMessage('name_field')}">
            <span :class="{active: getRequiredMessage('name_field')}" class="ccb-error-tip front default" v-text="getRequiredMessage('name_field')"></span>
            <div class="calc-item__title">
              <span>Name</span>
              <span class="ccb-required-mark">*</span>
            </div>
            <div class="calc-input-wrapper ccb-field">
              <input type="text" v-model="sendFields[0].value" @input="clearRequired('name_field')" :disabled="loader" class="calc-input ccb-field ccb-appearance-field">
            </div>
          </div>
  
          <div class="calc-item ccb-field ccb-field-quantity" :class="{required: getRequiredMessage('email_field')}">
            <span :class="{active: getRequiredMessage('email_field')}" class="ccb-error-tip front default" v-text="getRequiredMessage('email_field')"></span>
            <div class="calc-item__title">
              <span>Email</span>
              <span class="ccb-required-mark">*</span>
            </div>
            <div class="calc-input-wrapper ccb-field">
              <input type="email" v-model="sendFields[1].value" @input="clearRequired('email_field')" :disabled="loader" class="calc-input ccb-field ccb-appearance-field">
            </div>
          </div>
  
          <div class="calc-item ccb-field ccb-field-quantity" :class="{required: getRequiredMessage('phone_field')}">
            <span :class="{active: getRequiredMessage('phone_field')}" class="ccb-error-tip front default" v-text="getRequiredMessage('phone_field')"></span>
            <div class="calc-item__title">
              <span>Phone</span>
              <span class="ccb-required-mark">*</span>
            </div>
            <div class="calc-input-wrapper ccb-field">
              <input type="number" :disabled="loader" v-model="sendFields[2].value" @input="clearRequired('phone_field')" class="calc-input ccb-field ccb-appearance-field">
            </div>
          </div>
  
          <div class="calc-item ccb-field ccb-field-quantity">
            <div class="calc-item__title">
              <span :class="{'require-fields': requires[3].required}">Message</span>
            </div>
            <div class="calc-input-wrapper ccb-field">
              <textarea v-model="sendFields[3].value" :disabled="loader" class="calc-input ccb-field ccb-appearance-field"></textarea>
            </div>
          </div>
                  </template>
        <div :class="{requiredterms: getRequiredMessage('terms_and_conditions_field')}" class="calc-item ccb-terms-wrapper" v-if="formData.accessTermsEmail">
          <span :class="{active: getRequiredMessage('terms_and_conditions_field')}" class="ccb-error-tip front default-terms" v-text="getRequiredMessage('terms_and_conditions_field')"></span>
          <div class="ccb-terms calc-checkbox calc-is-vertical default">
            <div class="ccb-input-wrapper ccb-terms-check calc-checkbox-item">
              <input type="checkbox" :disabled="loader" @input="clearRequired('terms_and_conditions_field')" v-model="formData.terms_and_conditions.checkbox" :id="checkTermsLabel">
              <label :for="checkTermsLabel">
                <span class="calc-checkbox-title">{{ formData.terms_and_conditions.text }}</span>
                <a class="calc-terms-link" :href="formData.terms_and_conditions.link" target="_blank">{{ formData.terms_and_conditions.link_text }} <i class="ccb-icon-click-out"></i></a> 
              </label>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div :id="getSettings.calc_id" class="g-rec" v-if="getSettings.recaptcha.enable"></div>
  
        <div v-if="loader" style="position: relative; min-height: 50px">
          <loader-wrapper :form="true" :idx="getPreloaderIdx" width="60px" height="60px" scale="0.8" :front="true"></loader-wrapper>
        </div>
        <div class="calc-buttons" v-else-if="!stripe && !loader">
                    <button class="calc-btn-action ispro-wrapper success " :disabled="loader" @click.prevent="sendData">
            <span v-if="formData.submitBtnText">{{ formData.submitBtnText | to-short }}</span>
            <span v-else>Submit order</span>
            <span class="is-pro">
              <span class="pro-tooltip">
                pro
                <span style="visibility: hidden;" class="pro-tooltiptext">Feature Available <br> in Pro Version</span>
              </span>
            </span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  
    <form-payments v-if="showPayments" inline-template >
  
  Payment methods


  pro


  Credit Card details  pro            <div class="calc-list-inner calc-notice" :class="noticeData.type" v-show="getStep === 'notice'" style="margin-top: 10px !important;">
              <calc-notices :notice="noticeData"/>
            </div>
          </div>
          <calc-invoice
              ref="invoice"
              company-name="Vision@dd"
              company-info="Safarigeel 120
  

  2718 CN Zoetermeer"
  company-logo=''
  date-format="DD/MM/YYYY HH:mm"
  static-texts='{"order":"Order","total_title":"Total Summary","payment_method":"Payment method:","contact_title":"Contact Information","contact_form":{"name":"Name","email":"Email","phone":"Phone","message":"Message"},"total_header":{"name":"Name","unit":"Composition","total":"Total"}}'
  send-email-texts='{"title":"Email Quote","name":"Name","name_holder":"Enter name","email":"Email","email_holder":"Enter Email","message":"Message","message_holder":"Enter message","submit":"Verstuur","close":"Close","success_text":"Email Quote Successfully Sent!","error_message":"Fill in the required fields correctly."}'
  send-pdf-from="webmaster@zaakopmaat.nl"
  send-pdf-fromname="Zaak Op Maat namens Vision@dd"
  :summary-fields="getTotalSummaryFields"
  site-lang="en-GB"
  />

  Heb je vragen bel of app even dan even.

   

  Naar achtergrondinformatie

  Achtergrond informatie over toegankelijkheid van documenten

  Een document of formulier moet gemakkelijk kunnen worden gelezen voordat het wordt omgezet naar een pdf-bestand. Dit is voor veel organisaties en bedrijven een moeilijke taak. Een pdf-bestand is erg waardevol. Adobe heeft dit bedacht en een standaard gemaakt voor het bewaren van documenten, namelijk PDF/A. Later is er een andere standaard gekomen, PDF/UA, die ervoor zorgt dat een pdf document toegankelijk is. Het is wettelijk verplicht om documenten te bewaren en ervoor te zorgen dat ze toegankelijk zijn. Maar ik begrijp dat je geen tijd hebt om dit zelf te doen. Je moet er veel tijd aan besteden, cursussen volgen en medewerkers trainen. Dit kost te veel tijd voor jou als ondernemer.

  Moet je het dan maar niet doen? Nee, geef het uit handen. Ik heb al jaren ervaring met pdf-documenten sinds Adobe ermee begon. Ik maak documenten al jaren toegankelijk ‘vanaf het begin’.

  Een toegankelijk document begint met stijlen volgens de semantische structuur

  Met een koppenstructuur kun je je tekst overzichtelijk maken. De koppen worden genummerd in een bepaalde volgorde. H1 is de titel van het hoofdstuk en komt maar één keer voor per hoofdstuk. H2 is een subkop en kan meerdere keren voorkomen. H3 is een titel in de zijkant van de pagina. H4 is een kop in een bepaald gedeelte van de tekst. H5 is een subkop van H4. H6 wordt bijvoorbeeld gebruikt voor kleine kopjes onderaan de pagina. Je moet altijd html5 en semantische html gebruiken om je tekst goed te maken. Je kunt jezelf controleren in Word, PowerPoint of Excel en het document opslaan als Adobe pdf.  Je kunt leren van een specialist die veel weet over toegankelijke documenten en formulieren. Met de basiscursus kun je zelf een Word, PowerPoint of Exceldocument toegankelijk maken.

  *) Acrobat Pro licentie is wel vereist.

  Gebruik ALTIJD html5 en semantische html als:

  1. Header (inclusief de skiplink) zodat iemand die alleen van het toetsenbord gebruik maakt altijd weer terug kan naar het begin
  2. Banner
  3. Main (hoofdinhoud)
  4. Aside (sidebar of bepaalde onderdelen in een website die variabel zijn)
  5. Sectie(s) voorzien van een duidelijk titel attribuut volgens het aria-model
  6. Footer

  Voor wie is toegankelijkheid nodig?

  Het is belangrijk dat iedereen een website kan gebruiken, ook als ze een beperking hebben. Dit kan zijn dat ze bijvoorbeeld slecht kunnen zien, bewegen, horen of praten. Ook als iemand moeite heeft met nadenken of praten moet een website goed te gebruiken zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het toetsenbord te gebruiken of door een speciaal programma (screenreader) te gebruiken.

  Criteria voor toegankelijke documenten?

  Ook documenten moeten toegankelijk zijn. Dit geldt niet voor oudere documenten; documenten van voor 23 september 2018. Voor oudere documenten – van voor 23 september 2018 – gelden de eisen alleen voor documenten ‘nodig […] voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken’. Denk dan bijvoorbeeld aan een document met een formulier om een paspoort of vergunning aan te te vragen. Die oudere documenten moeten dan dus wel toegankelijk gemaakt worden.

  Het wordt nog ingewikkelder: Vanaf 23 september 2019 moeten nieuwe documenten – gemaakt zijn op of na 23 september 2018 – toegankelijk zijn.

  Voor intranetten en extranetten, inclusief de daarop gepubliceerde documenten, ligt een grens op 23 september 2019:

  Als een intranet of extranet na 23 september 2018 ingrijpend vernieuwd is of nieuw is, dan moet de content op 23 september 2019 voldoen. Voor een ouder intranet of extranet geldt: Content van 23 september 2019 of later moet op 23 september 2020 voldoen.

  Criteria voor ontoegankelijke documenten van voor september 2018

  De volgende 5 punten gaan verder dan de toegankelijkheidseisen, maar het is goed om een aantal kwaliteitseisen te stellen als een niet-toegankelijke versie wordt aangeboden:

  1. Aanklikbare link naar het toegankelijke document in de niet-toegankelijke versie
   Zet altijd een aanklikbare link naar de toegankelijke versie in het niet-toegankelijke document indien dit op een toegankelijke wijze mogelijk is. Als een document buiten de website gedeeld wordt (bijvoorbeeld mailen), dan kan de bezoeker toch altijd de toegankelijke versie raadplegen.
  2. Deze link is een uitgeschreven, duurzame url bovenin de niet-toegankelijke versie
   Zet de link naar de toegankelijke versie bovenin het ontoegankelijke document. Zorg dat dit een duurzame url is (de link blijft werken) en schrijf de url naar de toegankelijke versie volledig uit. Als de url is uitgeschreven kun je bij een geprint document nog steeds zien waar de toegankelijke versie staat. Bijvoorbeeld: ‘Kunt u dit document niet goed lezen of gebruiken? Bekijk dan de toegankelijke HTML-versie van dit document op www.voorbeeldsite.nl/map/naamwebpagina’.
  3. Beschrijvende titel
   Zorg voor een beschrijvende titel die het onderwerp van het document beschrijft. Bijvoorbeeld: ‘OrganisatieX Jaarverslag 2014’.
  4. Taal van het document
   Zorg ervoor dat aangegeven is in welke taal het document is (Nederlands, Duits, Engels, et cetera)
  5. Documenttitel wordt weergegeven
   Voor pdf: zorg bij ‘Weergave bij openen’ dat de documenttitel getoond wordt in de bovenste balk van de pdf-reader in plaats van de bestandsnaam.

  Bron: Richtlijnen eis voor ontoegankelijke documenten

  Bron: Accessibility requirements for ICT products and services:

  Tip: download deze interessante App.

  Portfolio bekijken van toegankelijke pdf documenten die ik al gemaakt hebt.

  Bel of app dan even dan bel ik je terug.

   

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Een goede toegankelijke pdf bespaart je veel ergernis. Ik regel het voor je.”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *